Polysemiaa

Minä sanon yhtä.
Sinä ymmärrät toista.
Minä en sano mitään.
Sinä ymmärrät siitä jotakin.
Kommunikoimme koko ajan mutta yhteys myös takkuaa koko ajan.

Roman Jakobsonin kommunikaatiomallissa on kuusi osatekijää:
Kommunikaatiossa
* (1) lähettäjä luo
* (2) viestin, jonka
* (3) vastaanottaja tulkitsee
Jotta tämä välittyminen olisi mahdollista, viestin on
* kuljettava jotakin (4) kanavaa pitkin lähettäjältä ja vastaanottajalle
* lähettäjällä ja vastaanottajalla on oltava yhteinen (5) koodi (merkkisysteemi), jonka avulla viesti on muodostettu
* viesti liittyy ajalliseen ja paikalliseen (6) kontekstiin, jonka jakaminen ainakin jossakin määrin on välttämätöntä viestin ymmärtämiseksi

Haluan avata hiukan kohtia 5 ja 6. Yhteinen koodi merkitsee useimmiten kieltä, joka on meille yhteinen vain osittain. Kielen tasoja voi jakaa lukuisin keinoin: sanastollisesti, eri kerroksiin tyylillisesti, ajallisesti tai paikallisesti sekä henkilökohtaisiin kielenkäyttökokemuksiin ja omaan puheenparteen. Konteksti taas on ajan, paikan ja tilanteen lisäksi kaikki se, mikä liittyy puhujien henkilökohtaiseen suhteeseen, asemaan, tuttuuteen, vireysitilaan, tunnetilaan, hetken harkintaan ja mielijohteisiin. En usko että kykenemme ikinä välittämään viestiä sellaisenaan. Tai kenties viestin mutta ei asiaa. Viimeistään viestin dekoodausvaihe sekoittaa osan puhtaasta datasta. Analysoimme välittömästi miksi joku sanoo jotakin, miksi hän sanoo sen sillä tavalla ja mihin hän pyrkii. Ja kuinka tähän tulisi reagoida. Näissä lukuisissa vaiheissa tapahtuu väistämättä pieniä virheitä tai ainakin niissä on oltava jonkin verran epätarkkuutta. Tämän vuoksi myöskin tieteellinen teksti on sellaista kuin se on. Asia on ymmärrettävä täysin, ilman tulkinnanvaraa. Ja ilman kontekstia.

Sitten on asiat joita ei sanota.
Asiat joita ei voi sanoa.
Kompleksisemmissa ihmissuhteissa näiden asioiden määrä kasvaa, ja toisinaan pitää vaalia enemmän ihmistä kuin asiaa.

Mutta joskus teepannun pilli vislaa.
Aina ei jaksa ajtella kohtaa 5 tai 6. Tai edes ihmistä.
Silloin suusta saattaa tulla mitä sattuu.

Pannaan sekin kontekstin piikkiin.